LOGO
dzial
ZDJĘCIA...
https://picasaweb.google.com/117999045931125948556/34PPRDzien1 https://picasaweb.google.com/117999045931125948556/34PPR2014Dzien2 https://picasaweb.google.com/117999045931125948556/34PPRDzien3


DZIĘKUJEMY...
Wam Pielgrzymi – za to żeście podjęli trud pielgrzymowania
Abp. Edwardowi Ozorowskiemu i ks. Bp Henrykowi,
Ks. Rektorowi – za przewodniczenie Mszy w Różanonymstoku
Księdzu Mateuszowi Wasilewskiemu – ojcowi duchownemu pielgrzymki
Księdzu Adamowi Micunowi – za konferencje i homilie w Różanymstoku
Księdzu Krzysztofowi Maliszewskiemu – za Słowo Boże w Katedrze i sympatię do pielgrzymki
Księżom Proboszczom parafii goszczących pielgrzymów – za otwartość i życzliwość
Księżom Przewodnikom grup – za gotowość posługi
Księżom Neoprezbiterom – za wspólną modlitwę w Majewie
Siostrom Zakonnym - za obecność, świadectwo i wspólną modlitwę
Klerykom – za obecność, świadectwo i wspólną modlitwę
Służbom:
Ks. Tomaszowi Rogowskiemu i Służbie Kwatermistrzowskiej,
Ks. Tomaszowi Kozłowskiemu, al. Stanisławowi Boleście i Służbie Pilota
Służbom Medycznym: Wszystkim Lekarzom, Pielęgniarkom, Ratownikom Medycznym, Maltańskiej Służbie Medycznej, Harcerzom
Sandrze, Asi, Mateuszowi – BOP,
Dawidowi Dzietczykowi – za opiekę nad facebookiem i wszelką pomoc i zaangażowanie
Gospodarzom – za życzliwe przyjęcie pielgrzymów na postojach
Dyrekcji i Pracownikom Szkoły Podstawowej w Boguszach – za przygotowanie postoju pielgrzymki
Dyrekcji i Pracownikom Szkoły Podstawowej w Suchodolinie – za przygotowanie postoju pielgrzymki
Policji Miejskiej i Wojewódzkiej
Straży Miejskiej
Dyrektorowi Gminno-Miejskiego Ośrodka Kultury w Dąbrowie Białostockiej Młodzieży z parafii pw Ducha Świetego w Białymstoku – za pomoc w przygotowaniu pakietów pielgrzyma, koszulek itp.
Wszystkim Dobrym Ludziom - za pomoc i ciepłe słowo
Darczyńcom: Gminie w Dąbrowie Białostockiej, Urzędowi Miejskiemu w Białymstoku, Księgarni św. Jerzego, Firmom: Świat Reklamy, Samasz, Jaz Bud, Ab Auto, Rodex, Sklepowi Frykas,


PRÓBA SCHOLI...
WSZYSTKICH KTÓRZY CHCĄ POSŁUŻYĆ SWOIM GŁOSEM LUB GRĄ NA INSTRUMENCIE W CZASIE MSZY ŚWIĘTEJ ROZPOCZYNAJĄCEJ PIELGRZYMKĘ (piątek, godz. 11:30), ZAPRASZAMY NA PRÓBĘ PRZED EUCHARYSTIĄ O GODZ. 10:00 W SALCE PRZY KATEDRZE.


PAKIETY PIELGRZYMKOWE
DRODZY KSIĘŻA PRZEWODNICY, JEŚLI KTOŚ JESZCZE NIE ODEBRAŁ PAKIETÓW PIELGRZYMKOWYCH, MOŻNA TO UCZYNIĆ 11,12,13 CZERWCA W PARAFII DUCHA ŚWIĘTEGO W SALI ŚW. MARTY (WEJŚCIE DO DOLNEGO KOŚCIOŁA OD STRONY DOMU POGRZEBOWEGO).


KURS...
ZAŚWIADCZENIA O ZAKOŃCZENIU SZKOLENIA ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM RUCHEM BĘDĄ DO ODEBRANIA U KS. KIEROWNIKA NA POCZĄTKU PIELGRZYMKI


W TYM ROKU...
Rozpoczynamy nasze pielgrzymowanie 20 czerwca Eucharystią w Katedrze Białostockiej o godz. 11:30. Pielgrzymka w tym roku będzie miała charakter dziękczynny za dar kanonizacji Jana Pawła II. Hasłem pielgrzyki będą słowa JPII, które skierował do młodych ludzi przed śmiercią „Szukałem Was”. Cały plan formacji duchowej pielgrzymki będzie się skupiał na chrześcijaństwie jako religii „poszukiwania”. Każdy pielgrzym otrzyma kompas – jako symbol poszukiwania drogi. Również tegoroczne konferencje przygotowane przez ks. Adama Micuna (wikariusza par. Matki Kościoła w Białymstoku) podejmą temat „chrześcijańskich kompasów” – Słowo Boże, sakramenty, wspólnota. Szczególnym elementem tegorocznej pielgrzymki będzie niesienie przez pielgrzymów relikwi św. Jana Pawła II. Nasze pielgrzymowanie zakończymy 22 czerwca w Różanymstoku wspólną Mszą Świętą o godz. 17:00. Eucharystia zostanie poprzedzona koncertem uwielbienia i dziękczynienia za kanonizację Jana Pawła II, który poprowadzi zaspół Dom Jednego Serca.


MODLITWA PRZED PIELGRZYMKĄ
Dobry Boże,
Ty niegdyś dla ludu wędrującego przez
pustynię byłeś wodzem i drogą,
otaczaj opieką tych wszystkich, którzy w tym roku
podjejmą trud pieszej pielgrzymki do Różanegostoku,
daj im szczęśliwie dojść do Wspomożycielki Wiernych.
Najlepszy nasz Ojcze
Ty przez Jezusa Chrystusa
w Duchu Świętym Prowadzisz do siebie
swój Kościół Pielgrzymujący na ziemi,
dozwól abyśmy Ciebie szukali
ponad wszystko i zawsze kroczyli
w naszej ziemskiej pielgrzymce
drogą Twoich przykazań.
Panie nieba i ziemi, Ty nam dałeś
Najświętszą Marię Pannę jako wzór
do naśladowania.
Spraw abyśmy w Nią wpatrzeni,
postępowali drogą nowego życia.
AMEN
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo…Chwała Ojcu….


SPOTKANIE KSIĘŻY PRZEWODNIKÓW
Dnia 8 czerwca 2014 roku o godz. 20:00 w parafii Ducha Świętego (w sali św. Marty - wejście do dolnego kościoła) odbędzie się organizacyjne spotkanie kapłańskie.


Nowy Kierownik Pielgrzymki
Wypadałoby się przedstwić i pozdrowić wszystkich Pielgrzymów. Nazywam się ks. Kamil Ciulkin i od tego roku ks. Arcybiskup powierzył mi prowadzenie Pielgrzymki Różanostockiej. Myślę, że będę wyrazicielem wielu, gdy powiem, że poprzedni kierownik -ks. Krzysztof- za swoją służbę zasługuje na wielki szacunek, podziw i wdzięczność. Pamietajmy o nim w naszych modlitwach. Jednocześnie, Drodzy Pielgrzymi, chcę prosić ze swej strony o modlitwę za mnie, aby Bóg wspierał i błogosławił w tym nowym zadaniu. Wierzę, że uda nam się zbudować jedną, wielką, radosną i BOŻĄ RODZINĘ.


ŻEGNAMY KIEROWNIKA
 „Przychylając się do prośby Przewielebnego Księdza Krzysztofa Maliszewskiego, niniejszym pismem zwalniam Księdza z funkcji Kierownika Pieszej Pielgrzymki do Różanegostoku i jednocześnie wyrażam moją wdzięczność i podziękowanie za sześcioletnią posługę na rzecz młodzieży Archidiecezji Białostockiej, pielgrzymującej co roku do Sanktuarium Matki Bożej w Różanymstoku. (...)”
 
Podpisali:
Ks. Abp E. Ozorowski - Metropolita Białostocki,
Ks. dr A. Kakareko - Kanclerz Kurii


WITAMY
NA OFICJALNEJ STRONIE PIESZEJ PIELGRZYMKI RÓŻANOSTOCKIEJ

jest to najstarsza - najliczniejsza -
najbardziej młodzieżowa
pielgrzymka w
archidiecezji białostockiej

TAK BYŁO W TYM ROKU
plak
Pielgrzymka Różanostocka | Wypromuj również swoją stronę

SPEKTAKL W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

plak

aktualności | historia | cel | trasa | galeria | do wzięcia | opinie | organizacja | regulamin | porady | linki | ++